Der tegner sig et omrids af noget godt

Til trods for en uge med et vejr der burde holde alle indendørs, er der stadig fuld gang i J.C. Belægning og Sokkel – de er gjort at noget ganske særligt.

Det har regnet, blæst en halv pelikan og i ugens slutning været frostvejr, men de holder planen.
Der er gravet stikledninger, disponible rør til el og andre ting, terrænregueret, sokkel er støbt og de er ved at være færdige med at isolere gulvet.
VVS manden har været forbi pladsen og har lagt rør til vand i badeværelser, køkken og til værkstedet.

En enkelt nabo har iøvrigt bemærket at vi (jeg) får gadens største værksted og har erklæret det som garagebajer mødested! Læs videre “Der tegner sig et omrids af noget godt”

Sandpude på vej

Entreprenøren er i fuld gang med at fylde det hul han selv brugte mandag og tirsdag på at grave.

Vi er lidt spændte på hvor meget sand der skal fyldes i, hvor meget jord vi kan bruge til terrænregulering og hvor meget vi er nød til at få kørt væk.

Nu er det så blevet frostvejr, i skrivende stund fryser det ca 8 °C, det må godt lige blive tøvejr så der skal støbes tirsdag/onsdag i uge 2 2017.

Weekenden bliver tilsyneladende kold, men det skulle blive varmere når støberiet skal påbegyndes. Læs videre “Sandpude på vej”

Udgravningen er i gang

Så kom der gang i sagerne, J.C. Belægning og Sokkel er gået i gang.
Den store Volvo fik sving i gravearmen og der blev flyttet noget jord, det er imponerende at se en maskinfører, som kan betjene sådan en gravemaskine som om det var en forlængelse af hans egne hænder.

På førstedagen af vores byggeprojekt fik de gravet ud til hele huset og rettet af til indkørsel, det afgravede er bunket op i  topjord (skod jod), råjord og muld. Topjorden bliver kørt væk, da det mest er enggræs og andet ubrugeligt, råjorden og mulden bliver på Bakkeskoven 16 og bruges som terrænregulering. Vi skal dog lige passe på da vores sø er naturbeskyttelseszone, så vi må ikke komme for tæt på søen og risikere at få smidt jord ud i søen. Læs videre “Udgravningen er i gang”

Byggestrøm

Da jeg er Elinstallatør og har urolige fingre, må jeg lave noget selv!
Jeg har aftalt med Intego, som skal lave det indvendige elarbejde, at jeg selv skal lave byggestrøm.

Det kan jo ikke være så svært, grave 12 meter kabel ned, slutte det til i en byggetavle, montere en måler og tilslutte kablet i kabelskabet og BUM!

Men jeg havde lige overset at jeg skulle tværs over naboens indkørsel, som er befæstet med 15 cm stabilgrus, stampet så man skulle tro det var et motorvejsbyggeri.
Metoden var at hugge gruset løs med et jordspyd, 20 mm rundjern, cm for cm til jeg var gennem den 4 meter brede indkørsel. Læs videre “Byggestrøm”

Byggetilladelsen er på plads

Som lovet fik Ikast-Brande Kommune lavet vores byggetilladelse inden vi gik på juleferie.
Materialet fra K2 Huset var som ventet i orden og tilladelsen gled igennem systemet uden forsinkelser.

Vores grund ligger ned til en naturlig sø som har natur kategori 3, hvad det så end dækker over, så der var indsat nogle krav dels til byggefasen og dels til vores efter følgende pleje af søbredden. Læs videre “Byggetilladelsen er på plads”

Træfældning 2

Så fik vi de sidste 20 træer fældet, den gode gamle familie Stihl tog sin del at slæbet – men det trækker den dovne sved ud af kroppen 🙂

Leif, Marie og Johannes kom forbi efter et læs træ og gav lige en hånd med at få 10 træer væltet – dejligt!

Når vi har kørt en 3-4 læs mere væk har vi stadig brænde nok til snobrødsbål de næste 6-8 år, måske der er grundlag for en brændefyret pizza ovn til terassen. Læs videre “Træfældning 2”

Træfældning

Vi har haft mange overvejelser med hensyn til træerne på grunden, fra starten var vi fast besluttede på at der ikke skulle fældes træer inden vi byggede.

Men vores dilemma var, at vi ikke kunne lade alle træer stå og samtidig få det fede udsigt ned til søen. Udsigten vandt, der må små 40 træer ned, så vi kan placere huset tættere på vejen og få det lange kig mod søen.

40 træer lyder måske voldsomt, men det er næppe mere en end femtedel af det samlede antal på grunden.

så Ida gik vi amok med kædesaven og fældede de første 20, så var der ikke mere i vores kontorarme…… Læs videre “Træfældning”

Planen er på plads

Efter en salgstid på 3½ år på vores gamle hus er vi nu ved at være klar til at bygge. Vi har brugt tiden på at få tegnet skitser og planløsninger, ændret planløsninger og indhentet tilbud og er nået frem til det hus som skal være VORES hus.

Byggeansøgningen ligger hos Ikast-Brande kommune og hvis ellers de lever op til deres servicemål burde vi få tilladelsen inden juleferien.
Vores byggefirma, K2 Huset, går igang først i 2017, så vi håber på en mild vinter. Læs videre “Planen er på plads”